Tato stránka používá „cookies“. Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Více informací zde. Přijmout cookies
Tato stránka používá „cookies“. Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Více informací zde. Přijmout cookies

Technická specifikace

Služba WEDOS Disk a její použití

WEDOS Disk je pronájem diskového prostoru na našich serverech za účelem soukromého ukládání souborů.

Diskový prostor je určen pouze pro vlastní potřebu zákazníka. Nesmí být využíván k veřejnému ukládání, sdílení či stahování souborů. Zákazníkovi je především zakázáno veřejně uvádět přístupové údaje do prostoru či odkazy na soubory v tomto diskovém prostoru.

Obvyklé použití služby WEDOS Disk:

 • zálohování osobních či firemních dat
 • zálohování serverů
 • archivování dokumentů, videí, fotografií a jakýchkoliv dalších souborů
 • sdílení společného diskového prostoru s rodinou, přáteli, kolegy v práci aj.

Srovnání s konkurenčními produkty

Existuje mnoho jiných služeb pro ukládání dat, např. Microsoft Skydrive, Google Drive, DropBox apod. - to jsou služby nabízející "inteligentní" prostor pro práci, verzování, psaní poznámek, sdílení dokumentů, synchronizaci dat mezi více počítači a propojení se sociálními sítěmi. K souborům u nich přistupujete přes WWW prohlížeč a pak si můžete do PC nainstalovat nějaký jejich program, který bude provádět synchronizace. Obvykle je u nich několik GB zdarma, další prostor je však výrazně dražší než náš.

My nabízíme něco jiného:

 • Nabízíme "holý" diskový prostor - to je více orientované na zálohování, ne na sdílení a synchronizaci mezi více PC. Synchronizace dat je možná prostřednictvím různých aplikací, které k tomuto účelu existují.
 • Používáme standardní souborové protokoly (aktuálně SMB, rsync a FTP a další budou). Nejste tedy vázáni na žádnou naši proprietární aplikaci, můžete použít jakýkoliv program nebo nástroj, který některý z protokolů umí. Snadno si tam můžete zautomatizovat zálohování nějakým skriptem.
 • My se orientujeme na větší objemy dat. Placené verze začínají na 30 GB a končí v násobcích TB (lze i desítky TB) - tedy chceme, aby i velká firma mohla k nám zálohovat velké objemy dat. A to vám ostatní zmíněné služby nenabídnou. A cena přepočítaná na 1 GB je výrazně nižší než u jiných nabídek.

Servery a diskové pole FUJITSU & Datacentrum WEDOS

Služba je provozována na serverech a diskových polích FUJITSU v našem vlastním Datacentru WEDOS.

Data jsou umístěna na diskovém poli Fujitsu DX80, disky Nearline SAS 3 TB 7.2k jsou v RAID 50 (+ 2 hot spare disky). Využitelná kapacita jednoho pole je 270 TB. Samozřejmostí je plná redundance komponentů - duální a zálohované napájení, 2 SAS controllery, hot spare disky, další náhradní disky a komponenty skladem pro okamžitou výměnu za běhu. Podrobnosti v recenzi Fujitsu DX80

Vše je umístěno v našem vlastním datovém centru WEDOS v Hluboké nad Vltavou, které disponuje záložním zdrojem UPS, záložním generátorem, hasicím zařízením FM200, klimatizací, dvěma nezávislými větvemi napájení, zálohovanou optickou konektivitou 10 Gbps a nepřetržitým dohledem. Více ve článku Datacentrum a technické zázemí

Diskový prostor pro data

Velikost diskového prostoru pro uložená data odpovídá zvolené variantě. Naši zákazníci s webhostingem a VPS mohou využívat 5, respektive 10 GB prostoru zdarma. Velikost placeného prostoru si můžete vybrat dle aktuální nabídky od několika desítek GB až po násobky TB. Záleží tedy jen na vašich potřebách.

Diskový prostor má pevně danou velikost a pevně daný max. počet umístěných souborů dle zvolené varianty služby. Do tohoto prostoru a do počtu souborů se započtává vše, co zákazník do diskového prostoru umístí, včetně případných dalších dat a souborů, která jsou k provozu služby nutné. Pokud je celkový prostor či max. počet souborů vyčerpán, není zákazníkovi umožněno nahrávat další soubory.

Množství přenesených dat (traffic)

Množství přenesených dat (oběma směry) neměříme a neomezujeme.

Přenosová rychlost (upload/download)

Přenosovou rychlost neomezujeme. Rychlost je sdílená pro všechny uživatele. Nemusíte však mít obavy z jakéhokoliv přetížení, protože naše síť je připojena k optické páteři rychlostí 10 Gbps.

Maximální velikost souborů

Maximální (ani minimální) velikost souborů jsme se rozhodli nelimitovat. Záleží jen na tom co potřebujete. Ideální je, když si k nám nahráváte jeden velký soubor (například archiv, který obsahuje zálohu vašich dat) nebo si u nás vytvoříte virtuální file systém (tím navíc můžete data zašifrovat).

Maximální počet souborů

Jediným zásadním omezením je počet souborů, který můžete na server nahrát. Je to z důvodu, aby nedocházelo k (nechtěnému nebo úmyslnému) přetěžování filesystému našeho diskového pole. Velký počet (malých) souborů (například v jednom adresáři) dokáže zásadním způsobem zpomalit celé diskové pole. Takové zpomalení má vliv na všechny uživatele. Ideální je, když si k nám nahráváte jeden velký soubor (například archiv, který obsahuje zálohu vašich dat) nebo si u nás vytvoříte virtuální file systém podle našeho návodu (tím navíc můžete data zašifrovat).

Diskový prostor má pevně danou velikost a pevně daný max. počet umístěných souborů dle zvolené varianty služby. Do tohoto prostoru a do počtu souborů se započtává vše, co zákazník do diskového prostoru umístí, včetně případných dalších dat a souborů, která jsou k provozu služby nutné. Pokud je celkový prostor či max. počet souborů vyčerpán, není zákazníkovi umožněno nahrávat další soubory.

Počet uživatelských účtů pro 1 službu

Diskový prostor má omezený počet uživatelských účtů (v základních variantách pouze jeden).

Počet uživatelských účtů pro 1 službu je stanoven podle aktuální nabídky služby. Při zřízení služby získáte automaticky jeden účet a následně si můžete v administraci zřídit další uživatelské účty (s vlastním jménem a heslem) a těmto účtům přiřadíte přístup do příslušného podadresáře (nebo ke všem datům).

FTP přístup

Jednou z možností přístupu k uloženým datům je protokol FTP, lze využít také šifrovanou variantu FTPES.

Více ve znalostní bázi: WEDOS Disk - připojení přes FTP.

SMB (možno připojit jako síťový disk)

Protokol SMB/CIFS (Samba) je další z možností přístupu. Tento protokol umožňuje připojit naši službu jako síťový disk v počítači a budete tak tedy mít ve svém počítači další disk se samostatným označením (například E:/). Lze připojit k Windows i Linuxu.

Více ve znalostní bázi: WEDOS Disk - připojení přes SMB/CIFS.

rsync (pro synchronizaci)

Služba umožňuje přístup pomocí nástroje rsync pro snadnou synchronizaci souborů - přes grafické klienty i program pro příkazový řádek (snadná automatizace zálohovacích skriptů).

Více ve znalostní bázi: WEDOS Disk - připojení přes rsync.

WebFTP (přístup přes WWW rozhraní)

Přístup ke službě je možný prostřednictvím WebFTP rozhraní, se soubory tedy pracujete přes váš WWW prohlížeč bez nutnosti instalace a použití jakéhokoliv dalšího software.

NFS přístup

NFS (Network File System) přístup ke službě připravujeme.

WebDAV

WebDAV přístup ke službě připravujeme. WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) je množina rozšíření HTTP protokolu, který poskytuje možnost kooperace a vzdálené správy souborů uložených na webovém serveru.

Stahování jednotlivých souborů přes HTTPS

V administraci do budoucna bude možné vygenerovat si jednorázový URL odkaz, který umožní stažení konkrétního souboru po omezenou dobu a omezený počet stažení bez nutnosti přihlašování.

Soubory na diskovém prostoru nejsou jiným způsobem přístupné přes HTTP protokol (nelze použít jako veřejný WWW server).

Subversion repository

Součástí služby WEDOS Disk je možnost zřízení libovolného množství Subversion repository, které můžete využívat aktivně nebo je používat pro zálohování (pomocí synchronizace).

Více ve znalostní bázi: WEDOS Disk Subversion - základní informace

Git repository

Připravujeme podporu repository Git.

Data uložená v ČR (legislativně v pořádku)

Máte svoje data v souladu s legislativou? Chcete je mít i zálohovaná v souladu s legislativou? Pokud zpracováváte jakékoliv osobní údaje (třeba i data o zákaznících), tak je potřeba dodržovat legislativu, která se týká ochrany osobních údajů. Základem je to, že data mohou být zpracována a uchována (a tedy i zálohována) pouze v zemích, které jsou v Evropské unii, případně, které EK uznala za srovnatelné (z hlediska ochrany osobních údajů). Je nutné zároveň poznamenat, že pokud máte osobní data mimo ČR nebo je zálohujete mimo ČR, tak je nutné dodržovat legislativu dané konkrétní země. Pokud tedy používáte náš hosting a/nebo budete data zálohovat k nám, tak stačí, když splňujete zákonné předpisy platné v ČR, protože všechna data zůstávají po celou dobu v ČR. Tato skutečnost je stále zákazníky opomíjena a to i přes riziko vysokých pokut. Vše vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/EC.

Mnohem přísnější předpisy ohledně ochrany dat jsou v oblasti ochrany dat v oblasti energetiky, bankovnictví, pojišťovnictví a například advokacie nebo notářů. V případě dotazů nás kontaktujte.

Zálohování dat na jiné diskové pole

Data jsou uložena na profesionálních diskových polích FUJITSU, která jsou nakonfigurována pro bezpečnost vašich dat v RAIDu 50 (+ 2 hot spare disky).

V základní verzi služby jsou data považována za záložní data, a tudíž nejsou dále zálohována. Je možné (a v případě důležitých dat i vhodné nebo nutné) si objednat příplatkovou službu, která automaticky zajistí pravidelné zálohování všech uložených dat na jiné diskové pole, které je umístěné ve stejné lokalitě. Fyzicky se však jedná o jiné zařízení, a tak v případě havárie primárního diskového pole o svoje data nepřijdete. Tuto příplatkovou službu připravujeme.

Geograficky oddělené zálohy

Pro kritická data je možné data zálohovat na jiné diskové pole, které je umístěné ve zcela jiném datacentru, ve zcela jiné lokalitě. Díky tomu o svoje data nepřijdete ani v případě živelné katastrofy (požár, zemětřesení, výbuch apod.), při které by došlo ke zničení primárního datacentra. Tuto příplatkovou službu připravujeme.

Možnost šifrování dat filesystému

Data nejsou u nás nijak šifrována. Pokud si chce zákazník ukládat citlivá data, doporučujeme je před přenosem do diskového prostoru zašifrovat

Uložená data nejsou námi automaticky nijak šifrována, ale existuje několik možností jak zajistit bezpečnost (ochránit obsah soukromých) dat. Data si můžete zašifrovat lokálně a k nám nahrávat zašifrovanou kopii nebo můžete vše zřídit jako virtuální filesystém v zašifrované verzi, kdy se vše děje automaticky na pozadí ve vašem počítači (např. produkt TrueCrypt).

Omezení přístupu na jednotlivé IP

Přístup k datům a jednotlivým protokolům si můžete omezit na jednotlivé IP adresy přímo v administraci služby. Získáte tak větší bezpečnost uložených dat. Tuto službu připravujeme.

On-line správa přes zákaznické centrum

Všechna nastavení služby je možné provádět nonstop a online přímo v zákaznické administraci.

U služby WEDOS Disk lze v zákaznickém centru provádět:

 • zjistit aktuálně obsazený prostor a počet souborů
 • vytvářet další uživatele (pokud je to u zvolené varianty možné)
 • změnit nastavení uživatele - povolení/zakázání jednotlivých protokolů
 • změnit heslo uživatele
 • změnit údaje odběratele (fakturační údaje)
 • prodloužit službu
 • vypovědět službu

Sledování obsazenosti v administraci

V zákaznické administraci máte možnost sledovat aktuální obsazenost pronajatého prostoru, případně množství nahraných souborů.

E-mailové upozornění při obsazení

V administraci si můžete nastavit zasílání e-mailových upozornění při dosažení určité výše obsazení prostoru nebo dosažení určitého počtu nahraných souborů.

Aplikace pro přístup

Rozhodli jsme se, že nebudeme vytvářet žádné vlastní aplikace, které budou mít omezené možnosti, ale naopak dovolíme službu používat prostřednictvím aplikací, které jste si již oblíbili a které používáte. Můžete využít jakékoliv aplikace, které již používáte a podporují některý z námi nabízených protokolů pro přístup.

Postupně budeme přidávat návody pro nejpopulárnější aplikace.

Mobile app

Aplikací pro mobilní telefony, které podporují stejné protokoly jako naše služba, existují desítky. Rozhodli jsme se, že nebudeme vytvářet žádné vlastní aplikace, které budou mít omezené možnosti, ale naopak dovolíme službu používat prostřednictvím aplikací, které jste si již oblíbili a které používáte. Můžete využít jakékoliv aplikace, které již používáte a podporují některý z námi nabízených protokolů pro přístup.

Postupně budeme přidávat návody pro nejpopulárnější aplikace.

Bezpečný přenos dat (šifrovaná komunikace)

Přenos (komunikace) mezi vaším počítačem (nebo mobilním telefonem) a naší službou může být šifrovaná, a tak je není možné získat ("odposlechnout") během přenosu na náš server. Doporučujeme tedy používat šifrované varianty podporovaných protokolů.

Synchronizace

V případě, že použijete některou z vhodných aplikací, můžete synchronizovat své soubory ve vašem počítači (nebo mobilním telefonu) se soubory uloženými u nás.

Postupně budeme přidávat návody pro nejpopulárnější aplikace.

Možnost automatických záloh

V případě, že použijete některou z vhodných aplikací, můžete automaticky zálohovat své soubory ve vašem počítači (nebo mobilním telefonu) na prostor, který si zakoupíte u nás. Automatické zálohy jde nastavit i bez dalších aplikací.

Postupně budeme přidávat návody pro nejpopulárnější aplikace.

Umístění serverů na páteřní síti

Servery jsou umístěné přímo na páteřní optickou síť, která je zálohovaná. Nemusíte tedy mít obavy z nedostatku kapacit nebo jakýchkoliv výpadků.

NONSTOP zákaznická podpora a technický dohled

Ke službě každý zákazník získá NONSTOP zákaznickou podporu a technický dohled. Zákaznická podpora pracuje přímo v datacentru a je od serverů vzdálená jen několik desítek metrů. Díky tomu jakékoliv zásahy jsou maximálně rychlé.

Se zákaznickou podporou můžete komunikovat prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu nebo chatu. Vše bez časového omezení 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Ochrana firewallem

Všechny naše servery jsou zabezpečeny lokálním firewallem. Maximálně dbáme na bezpečnost všech našich serverů.

Roční nebo měsíční frekvence plateb

V současné době nabízíme roční nebo měsíční frekvenci plateb za službu. Při měsíční frekvenci plateb je příplatek 10%. Změnu frekvence je možné provádět i za běhu služby.

Možnost platby - 12 způsobů

Našim zákazníkům se snažíme vyjít vstříc i tím, že podporujeme velký počet platebních metod, který se neustále zvyšuje.

Možnost změny frekvence plateb

V současné době nabízíme roční nebo měsíční frekvenci plateb za službu. Při měsíční frekvenci plateb je příplatek 10%. Změnu frekvence je možné provádět i za běhu služby.

Značkové servery, vlastní datacentrum a vlastní síť

Pro běh služby používáme pouze značkové servery FUJITSU a disková pole FUJITSU, která jsou umístěná ve vlastním Datacentru WEDOS, které patří mezi nejmodernější profesionální datacentra v ČR. Naše společnost provozuje i vlastní IP síť s vlastním autonomním systémem, což je (mimo jiné i) zárukou vysoké dostupnosti.

Profesionální řešení služby (jedno z nejlepších v ČR)

Vývoji služby jsme věnovali hodně času a připravovali jsme ji více než rok před prvním spuštěním testů. Celá služba je řešena tak, aby bylo dosaženo maximální bezpečnosti, spolehlivosti a vysokého výkonu.

Certifikace dle norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001 od TÜV SÜD

Naše společnost je certifikována dle norem ISO 9001 (QMS - systém managementu kvality), ISO 14001 (EMS - systém environmentálního managementu) a ISO 27001 (ISMS - management systému bezpečnosti informací) od prestižní certifikační společnosti TÜV SÜD. Detaily o certifikaci a významu certifikace najdete zde.

Garance dostupnosti

Našim zákazníkům garantujeme dostupnost služby 99,99%, což znamená, že ke svým uloženým datům se dostanete prakticky kdykoliv. Spolehlivost našich služeb je naší významnou předností, kterou oceňují i naši zákazníci.

Datacentrum WEDOS

Na stránkách našeho datacentra naleznete odpověď na otázku, jak jsme si mohli dovolit tak nízké ceny. Jsou zde podrobné informace o stavbě, vybavení a provozu našeho datacentra. Naše Datacentrum WEDOS patří mezi největší a nejmodernější datacentra v ČR.

Datacentrum.WEDOS.com »

Webkamera zabírá hlavní sál datacentra WEDOS, který má na délku 33 m o ploše cca 200 m2

Technologie

Od počátku činnosti používáme servery a disková pole FUJITSU, protože to jsou nejúspornější a nejspolehlivější řešení, které jsou na trhu a přesně zapadají do naší koncepce, kdy služby nabízíme na jednom z nejmodernějších vybavení v ČR.

Fujitsu Eternus DX80

Na tomto hardware provozujeme storage hosting.

Fujitsu DX80 Fujitsu