Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie pomagają nam świadczyć, chronić i doskonalić nasze usługi. Więcej informacji tutaj. Akceptuj pliki cookies
Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie pomagają nam świadczyć, chronić i doskonalić nasze usługi. Więcej informacji tutaj. Akceptuj pliki cookies

Specyfikacja techniczna

Usługa WEDOS Dysk i jej wykorzystanie

WEDOS Dysk oznacza wynajęcie przestrzeni dyskowej na naszych serwerach z przeznaczeniem prywatnego przechowywania plików.

Przestrzeń dyskowa przeznaczona jest wyłącznie do osobistego użytku klienta. Nie może zostać wykorzystana do publicznego zapisywania, udostępniania czy pobierania plików. Zakazane jest przede wszystkim publiczne udostępnianie danych dostępowych do dysku oraz linków do zapisanych na nim plików.

Typowe zastosowania usługi WEDOS Dysk:

 • tworzenie kopii zapasowych danych prywatnych lub firmowych
 • tworzenie kopii zapasowej serwerów
 • archiwizacja dokumentów, filmów, zdjęć i jakichkolwiek innych plików
 • współdzielenie przestrzeni dyskowej z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami itp.

Porównanie z ofertą konkurencji

Istnieje wiele innych usług przeznaczonych do przechowywania danych, np. Microsoft Skydrive, Google Drive, DropBox itp. - są to usługi oferujące "inteligentną" przestrzeń do pracy, wersjonowania, pisania notatek, udostępniania dokumentów, synchronizacji danych między większą liczbą komputerów i połączenia z sieciami społecznymi. Pliki są dostępne przez przeglądarkę WWW, następnie możliwe jest zainstalowanie na komputerze programu wykonującego synchronizację. Zazwyczaj dostępnych jest kilka darmowych GB a dodatkowa przestrzeń jest znacznie droższa niż ta oferowana przez nas.

My oferujemy coś innego:

 • Oferujemy "„gołą”" przestrzeń dyskową - przeznaczoną do tworzenia kopii zapasowych, nie do udostępniania i synchronizacji między kilkoma komputerami. Synchronizacja danych możliwa jest za pośrednictwem różnych, stworzonych do tego celu aplikacji.
 • Korzystamy ze standardowych protokołów udostępniania plików (aktualnie SMB, rsync i FTP, kolejne w planach). Nie jesteś zobowiązany do korzystania z oferowanych przez nas aplikacji, możesz użyć dowolnego programu lub narzędzia, obsługującego któryś z ww. protokołów. Łatwo zautomatyzujesz tworzenie kopii zapasowej przy użyciu odpowiedniego skrytpu.
 • Koncentrujemy się większej ilości danych. Wersje odpłatne zaczynają się na 30 GB i kończą na wielokrotności TB (można i dziesiątki TB) - chcemy bowiem, aby i wielkie firmy mogły u nas przechowywać ogromne ilości danych. A tego wspomniane wcześniej usługi nie są w stanie zaoferować. A cena w przeliczeniu na 1 GB jest wyraźnie niższa niż w przypadku konkurencyjnych ofert.

Serwery i macierze dyskowe FUJITSU & Centrum danych WEDOS

Usługa jest oferowana na serwerach i macierzach dyskowych FUJITSU dostępnych w naszym własnym Centrum danych WEDOS.

Dane są umieszczone na macierzy dyskowej Fujitsu DX80, dyski Nearline SAS 3 TB 7.2k w RAID 50 (+ 2 dyski hot spare). Pojemność użytkowa jednej macierzy to je 270 TB. Oczywistością jest pełna redundancja komponentów – podwójne, zastępcze zasilanie, 2 kontrolery SAS, dyski hot spare, dodatkowe dyski zastępcze i komponenty dostępne od ręki, do natychmiastowej wymiany. Szczegóły w recenzji Fujitsu DX80

Wszystko jest zlokalizowane w naszym centrum danychWEDOS w miejscowości Hluboká nad Vltavou, które dysponuje zastępczym źródłem UPS, generatorem zastępczym, systemem gaśniczym FM200, klimatyzacją, dwoma niezależnymi gałęziami zasilania, zapasową siecią optyczną 10 Gbps i ciągłym nadzorem. Więcej w artykule Centrum danych i zaplecze techniczne

Przestrzeń dyskowa na dane

Wielkość dostępnej przestrzeni dyskowej odpowiada wybranemu wariantowi. Klienci, którzy zakupili webhosting lub VPS mogą korzystać z powierzchni 5 lub 10 GB za darmo. Wielkość przestrzeni dostępnej za opłatą, możesz wybrać z aktualnie obowiązującej oferty. W zależności od Twoich potrzeb może to być od kilkudziesięciu GB aż po wielokrotność TB.

Oferowaną przestrzeń dyskową charakteryzuje ściśle określona wielkość oraz maksymalna liczba plików możliwych do umieszczenia na dysku. Wartość tych parametrów zależy od wybranego wariantu. Do tej powierzchni oraz liczby plików zalicza się wszystko, co zostanie nagrane przez klienta, włącznie z ewentualnymi danymi i plikami, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania usługi. W chwili, gdy łączna powierzchnia lub maksymalna liczba plików zostanie wyczerpana, umieszczenie kolejnych plików nie będzie możliwe.

Ilość przeniesionych danych (traffic)

Nie mierzymy ani nie ograniczamy ilość przeniesionych danych (w obu kierunkach).

Szybkość transmisji (upload/download)

W żadnym stopniu nie ograniczamy szybkości transmisji, jest ona współdzielona przez wszystkich użytkowników. Nie musisz się obawiać jakiegokolwiek przeciążenia, ponieważ nasza sieć jest podłączona do szkieletu optycznego o szybkości 10 Gbps.

Maksymalna wielkość pliku

Zdecydowaliśmy się nie wprowadzać żadnych ograniczeń co do maksymalnego (ani minimalnego) rozmiaru pliku. Zależy to tylko od Ciebie. Idealnym rozwiązaniem jest nagranie jednego wielkiego pliku (np. archiwum, które będzie zawierało kopie zapasową Twoich danych) lub utworzenie u nas wirtualnego systemu plików (tym dodatkowo możesz dane zaszyfrować).

Maksymalna liczba plików

Jedyne, zasadnicze ograniczenie odnosi się do liczby plików, które możesz umieścić na serwerze. Chcemy tym zapobiec wystąpieniu (przypadkowego lub umyślnego) przeciążenia systemu plików naszej macierzy dyskowej. Znaczna liczba (małych) plików (np. w jednym katalogu) może znacząco spowolnić całą macierz dyskową. Takie spowolnienie będzie miało wpływ na wszystkich użytkowników. Idealnym rozwiązaniem jest nagranie jednego wielkiego pliku (np. archiwum, które będzie zawierało kopie zapasową Twoich danych) lub utworzenie u nas wirtualnego systemu plików (tym dodatkowo możesz dane zaszyfrować).

Oferowaną przestrzeń dyskową charakteryzuje ściśle określona wielkość oraz maksymalna liczba plików możliwych do umieszczenia na dysku. Wartość tych parametrów zależy od wybranego wariantu. Do tej powierzchni oraz liczby plików zalicza się wszystko, co zostanie nagrane przez klienta, włącznie z ewentualnymi danymi i plikami, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania usługi. W chwili, gdy łączna powierzchnia lub maksymalna liczba plików zostanie wyczerpana, umieszczenie kolejnych plików nie będzie możliwe.

Liczba kont użytkowników przypadająca na 1 usługę

Liczba kont użytkowników danej przestrzeni dyskowej jest ograniczona (w wariantach podstawowych dostępny jest tylko 1).

Liczba kont użytkownika przypadająca na 1 usługę jest określana na podstawie aktualnie obowiązującej oferty. Podczas uruchamiania usługi, nastąpi automatyczne utworzenie jednego konta użytkownika. Kolejne (z własnym loginem i hasłem) założysz za pośrednictwem Panelu Klienta, nadając im następnie uprawnienia do odpowiedniego podkatalogu(lub też wszystkich danych).

dostęp FTP

Jedną z możliwości dostępu do zapisanych danych jest użycie protokołu FTP, możliwe jest także użycie wersji szyfrowanej FTPES.

Więcej w Bazie wiedzy: WEDOS Dysk - połączenie przez FTP.

SMB (można podłączyć jako dysk sieciowy)

SMB/CIFS (Samba) to kolejny protokół umożliwiający dostęp do danych. Protokół ten umożliwia podłączenie naszej usługi jako dysku sieciowego, który na Twoim komputetrze wyświetli się jako kolejny, odrębny dysk (na przykład E:/). Można podłączyć do Windowsa i Linuxa.

Więcej w Bazie wiedzy: WEDOS Dysk - połączenie przez SMB/CIFS.

rsync (do synchronizacji)

Usługa umożliwia dostęp za pomocą narzędzia rsync dla łatwej synchronizacji plików - przez klientów graficznych i program wiersza poleceń (łatwa automatyzacja skryptów do tworzenia kopii zapasowej).

Więcej w Bazie wiedzy: WEDOS Disk - połączenie przez rsync.

WebFTP (dostęp przez interfejs WWW)

Dostęp do usługi jest możliwy za pośrednictwem interfejsu WebFTP, praca na plikach odbywa się za pomocą przeglądarki WW, bez konieczności instalowania i używania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania.

Dostęp NFS

Dostęp przy użyciu NFS (Network File System) w przygotowaniu.

WebDAV

Dostęp przy użyciu WebDAV w przygotowaniu. WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) to zestaw rozszerzeń protokołu HTTP, który umożliwia kooperację i zdalne zarządzanie plikami na serwerze WWW.

Pobieranie pojedynczych plików przez HTTPS

W przyszłości, za pośrednictwem administracji możliwe będzie wygenerowanie jednorazowego linka URL, który umożliwi pobranie konkretnego pliku. Ważność linka będzie ograniczona czasowo. Ograniczona będzie także liczba pobrań dostępna bez konieczności logowania.

Pliki umieszczone na dysku, nie są dostępne przez protokół HTTP w żaden inny sposób (nie może być użyty jako publiczny serwer WWW).

Repozytorium SVN

W ramach usługi WEDOS Dysk możliwe jest utworzenie nieograniczonej liczbyRepozytoriów SVN, które możesz używać aktywnie lub do tworzenia kopii zapasowych (za pomocą synchronizacji).

Więcej w Bazie wiedzy: WEDOS Dysk Subversion - podstawowe informacje

Repozytorium Git

Przygotowujemy możliwość korzystania z repozytorium Git.

Dane zapisane w Republice Czeskiej (w porządku pod względem prawnym)

Przechowujesz dane zgodnie z przepisami? Chcesz aby ich kopie zapasowe również były tworzone zgodnie z prawem? Jeśli przetwarzasz jakiekolwiek dane osobowe (np. dane o klientach), konieczne jest przestrzeganie przepisów prawa, które odnoszą się do ochrony danych osobowych. Punktem wyjściowym jest to, że dane mogą być przetwarzane i przechowywane (a także kopiowane) tylko w krajach Unii Europejskiej, ewentualnie w krajach, które UE uznała za porównywalne (pod względem ochrony danych osobowych). Należy również wspomnieć, że w chwili, gdy przechowujesz dane poza Republiką Czeską bądź też poza Republiką Czeską tworzysz ich kopie zapasowe, konieczne jest przestrzeganie przepisów prawnych tego konkretnego kraju. Jeśli korzystasz z naszego hostingu i/lub zamierzasz przechowywać swoje dane u nas, wystarczające będzie przestrzeganie przepisów obowiązujących w Republice Czeskiej, ponieważ wszystkie dane pozostaną cały czas w Republice Czeskiej. Pomimo wysokich grzywnych, fakt ten jest stale ignorowany przez klientów. Wszystko opiera się na dyrektywie 95/46 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE.

Znacznie bardziej restrykcyjne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych obowiązaują w dziedzinach takich jak: energetyka, bankowość, ubezpieczenia czy prawo. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Tworzenie kopii zapasowej danych na inną macierz dyskową

Dane są zapisywane na profesjonalnych macierzach dyskowych FUJITSU, które w celu zabezpieczenia danych zostały skonfigurowane jako RAID 50 (+ 2 dyski hot spare).

W wariancie podstawowym, dane zapisane na dysku traktowane są jako kopie zapasowe, a tym samym nie są dodatkowo zabezpieczone. Istnieje możliwość (a w odniesieniu do istotnych danych jest to nawet wskazane), aby zakupić usługę dodatkową, która zapewni automatyczne i regularne tworzenie kopii zapasowej wszystkich danych na inną macierz dyskową, znajdującą się w tej samej lokalizacji. Fizycznie, chodzi tu o inne urządzenie, w związku z czym w razie awarii głównej macierzy dyskowej, nie musisz obawiać się utraty swoich danych. Wspomniana usługa dodatkowa jest przygotowywana.

Kopie zapasowe rozdzielne geograficznie

W odniesieniu do danych krytycznych, możliwe jest tworzenie kopii zapasowej na innej macierzy dyskowej, zlokalizowanej w zupełnie innym centrum danych, w zupłenie innym miejscu. Dzięki temu, Twoje dane są chronione nawet w przypadku klęski żywiołowej (pożar, trzęsienie ziemi, wybuch itd.), podczas której mogłoby dojść do zniszczenia pierwotnego centrum danych. Wspomniana usługa dodatkowa jest przygotowywana.

Możliwość szyfrowania danych systemu plików

Dane nie są przez nas w żaden sposób szyfrowane. Dlatego też, jeśli chcesz u nas przechowywać poufne dane, zalecamy ich zaszyfrowanie przed umieszczeniem na dysku.

Zapisane na dysku dane nie są przez nas w żaden automatyczny sposób szyfrowane. Istnieje jednak wiele możliwości zagwarantowania im bezpieczeństwa (ochrony zawartości prywatnych danych). Możesz je zaszyfrować lokalnie a na dysku umieścić zaszyfrowaną kopię lub umieścić wszystko jako wirtualny system plików, w zaszyfrowanej wersji, gdzie operacja będzie prowadzona automatycznie w tle, na Twoim komputerze (np. produkt TrueCrypt).

Ograniczanie dostępu do pojedynczych adresów IP

Dostęp do danych i różnych protokołów może zostać ograniczony do adresów IP zdefiniowanych w administracji. Pozwoli to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa Twoich danych. Wspomniana usługa jest przygotowywana.

Zarządzanie online przez Panel Klienta

Wprowadzenie zmian w ustawieniach usługi odbywa się online i jest możliwe nonstop za pośrednictwem Panelu Klienta.

W odniesieniu do usługi WEDOS Dysk, Panel Klienta umożliwia:

 • określenie aktualnej zajętości miejsca i liczby plików
 • tworzenie nowych użytkowników (jeśli jest to możliwe w ramach danego wariantu)
 • wprowadzenie zmian w ustawieniach - włączenie/wyłączenie pojedynczych protokołów
 • zmianę hasła użytkownika
 • zmianę danych nabywcy (danych do faktury)
 • przedłużenie usługi
 • złożenie rezygnacji z usługi

Monitorowanie zajętości w administracji

Za pośrednictwem Panelu Klienta masz możliwość monitorowania aktualnej zajętości wynajmowanej powierzchni, jak również liczby znajdujących się tam plików.

Powiadamianie e-mailem o zapełnieniu

W Panelu Klienta możesz skonfigurować wysyłanie powiadomień e-mail, informujących o osiągnięciu określonej zajętości powierzchni na dysku lub też określonej liczby nagranych plików.

Aplikacje dostępowe

Zdecydowaliśmy, że nie będziemy tworzyć żadnych własnych aplikacji, które będą mieć ograniczone możliwości, ale wręcz przeciwnie umożliwimy korzystanie z usługi za pomocą aplikacji, które są lubiane i z których korzystasz. Możesz użyć dowolną, znaną Ci aplikację, która obsługuje któryś z udostępnionym przez nas protokołów dostępu.

Stopniowo będziemy dodawać instrukcje dla najbardziej popularnych aplikacji.

Aplikacje mobilne

Istnieją dziesiątki aplikacji do telefonów komórkowych, które obsługują identyczne protokoły jak nasza usługa. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy tworzyć żadnych własnych aplikacji, które będą mieć ograniczone możliwości, ale wręcz przeciwnie umożliwimy korzystanie z usługi za pomocą aplikacji, które są lubiane i z których korzystasz. Możesz użyć dowolną, znaną Ci aplikację, która obsługuje któryś z udostępnionym przez nas protokołów dostępu.

Stopniowo będziemy dodawać instrukcje dla najbardziej popularnych aplikacji.

Bezpieczna transmisja danych (komunikacja szyfrowana)

Transmisja (komunikacja) pomiędzy Twoim komputerem (lub telefonem komórkowym) a naszą usługą może być szyfrowana. Dlatego też zalecamy korzystanie z szyfrowanych wersji obsługiwanych przez nas protokołów.

Synchronizacja

Za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji, możesz automatycznie zsynchronizować pliki znajdujące się na Twoim komputerze (lub telefonie komórkowym) z plikami zapisanymi u nas.

Stopniowo będziemy dodawać instrukcje dla najbardziej popularnych aplikacji.

Możliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowych

Za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji, możesz automatycznie tworzyć kopie zapasowe plików zlokalizowanych na Twoim komputerze (lub w telefonie komórkowym) na dysku wynajętym od nas.

Stopniowo będziemy dodawać instrukcje dla najbardziej popularnych aplikacji.

Umieszczenie serwerów w sieci szkieletowej

Serwery są podłączone do szkieletowej sieci optycznej z dostępem do łącza zapasowego. Nie musisz się obawiać niedostatku pojemności czy też wystąpienia jakiegokolwiek przestoju.

Obsługa klienta i nadzór techniczny NONSTOP

W ramach usługi, każdy klient zyskuje dostępną NONSTOP obsługę klienta oraz nadzór techniczny. Dział Obsługi Klienta znajduje się bezpośrednio w centrum danych w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od serwerów. Dzięki czemu jakakolwiek interwencja może zostać wykonana w maksymalnie krótkim czasie.

Z Działem Obsługi Klienta możesz skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonu lub chatu. Wszystko to dostępne bez ograniczenia czasowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Ochrona firewallem

Wszystkie nasze serwery są zabezpieczone lokalnym firewallem. Maksymalnie dbamy o bezpieczeństwo wszystkich naszych serwerów.

Roczna lub miesięczna częstotliwość płatności

W chwili obecnej oferujemy roczną lub miesięczną częstotliwość płatności za usługę. Przy płatności miesięcznej naliczana jest dopłata w wysokości 10%. Zmiana częstotliwości płatności możliwa jest w dowolnym momencie.

Metody płatności - 12 sposobów

Chcemy wyjść na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, dlatego oferujemy wiele różnorodnych metod płatności, których liczba stále wzrasta.

Możliwość zmiany częstotliwości płatności

W chwili obecnej oferujemy roczną lub miesięczną częstotliwość płatności za usługę. Przy płatności miesięcznej naliczana jest dopłata w wysokości 10%. Zmiana częstotliwości płatności możliwa jest w dowolnym momencie.

Markowe serwery, własne centrum danych i własna sieć

Nasza usługa pracuje na markowych serwerach i macierzach dyskowych firmy FUJITSU, które znajdują się w naszym Centrum danych WEDOS, stanowiącym jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu na terenie Republiki Czeskiej. Nasza firma obsługuje także własną sieć IP z własnym, autonomicznym systemem, co jest (między innymi) gwarancją wysokiej dostępności.

Profesjonalne świdczenie usług (jedno z najlepszych w Republice Czeskiej)

Na rozwój usługi poświęciliśmy dużo czasu. Ponad rok trwały przygotowania przed pierwszym uruchomieniem testów. Usługa została zaprojektowana tak, aby osiągnąć maksymalny poziom bezpieczeństwa, niezawodności oraz wydajności.

Certyfkacja wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 od TÜV SÜD

Nasza firma jest posiadaczem certyfikatów ISO 9001 (QMS - system zarządzania jakością), ISO 14001 (EMS - system zarządzania środowiskowego), ISO 27001 (ISMS - system zarządzania bezpieczeństwem informacji) od prestiżowej jednostki certyfikującej TÜV SÜD. Szczegóły dotyczące certyfikacji i jej znaczenia znajdziesz tutaj.

Gwarancja dostępności

Naszym klientom gwarantujemy dostępność usługi na poziomie 99,99%, co oznacza, że do swoich, zapisanych danych dostaniesz się kiedykolwiek. Niezawodność naszych usług jest naszą istotną zaletą, docenianą przez naszych klientów.

Centrum danych WEDOS

Na stronie naszego centrum danych znajdziesz odpowiedź na pytanie, dlaczego mogliśmy sobie pozwolić na tak niskie ceny. Znajdują sie tam szczegółowe informacje o budowie, wyposażeniu i funkcjonowaniu naszego centrum danych. Centrum danych WEDOS stanowi jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Republice Czeskiej.

Datacentrum.WEDOS.com »

Ujęcie z webkamery przedstawia największe pomieszczenie centrum danych WEDOS o długości 33 m i powierzchni ok. 200 m2

Technologie

Od początku istnienia korzystamy z serwerów oraz macierzy dyskowych firmy FUJITSU. Są to najbardziej ekonomiczne i niezawodne rozwiązania spośród dostępnych na rynku, które doskonale wpasowują się w naszą koncepcję, polegającą na oferowaniu usług na jednych z najnowocześniejszych urządzeń w Republice Czeskiej.

Fujitsu Eternus DX80

Na tym hardwarze działa storage hosting.

Fujitsu DX80 Fujitsu